Deze website maakt gebruik van cookies, u kunt de website verlaten wanneer u dat niet wilt. Of akkoord geven om cookies toe te staan.

Joomla 3.9.16 - komt met een foutje

Gepubliceerd: dinsdag 10 maart 2020 Door Ton Kuipers

Wat is er nieuw in 3.9.16?

Joomla 3.9.16 bevat 6 oplossingen voor veiligheidskwetsbaarheden en herstelt diverse fouten, zoals:

Security Issues Fixed

  • Low Priority - Core - SQL injection in Featured Articles menu parameters (affecting Joomla 1.7.0 through 3.9.15) More information »
  • Low Priority - Core - CSRF in com_templates image actions (affecting Joomla 3.2.0 through 3.9.15) More information »
  • Low Priority - Core - XSS in Protostar and Beez3 (affecting Joomla 3.0.0 through 3.9.15) More information »
  • Low Priority - Core - Incorrect Access Control in com_templates (affecting Joomla 2.5.0 through 3.9.15) More information »
  • Low Priority - Core - Identifier collisions in com_users (affecting Joomla 3.0.0 through 3.9.15) More information »
  • Low Priority - Core - Incorrect Access Control in com_fields SQL field (affecting Joomla 3.7.0 through 3.9.15) More information »

Bug fixes and Improvements

  • Link rel attributes: ‘noopener’ attributes #28005, ‘sponsored’ and ‘ugc’ attributes #28055 
  • Fields - Imagelist: Correct the display of the folder structure #16708
  • Popular Tags Module fix #27745
  • User - Contact Creator plugin: catid fixed #27949

Zie de GitHub voor de volledige lijst van bug fixes.

Foutje in de release:

Wanneer er dubbele gebruikersnamen voorkomen in je #users tabel dan krijg je na deze update een foutmelding. Je zult zelf in de database moeten zoeken naar het voorkomen van deze dubbele namen en de ongewenste moeten verwijderen. Een sql-query om de dubbele gebruikersnamen te kunnen opzoeken is: "SELECT username FROM #__users GROUP BY username HAVING COUNT(*)  > 1"

Zie voor meer info: Docs.Joomla.org